In-line O2 concentration wine

PCS 700

De in-line zuurstofconcentratie inspectie bewaakt de zuurstof en druk in de vrije ruimte van een fles om de functionaliteit van de inertiseringssystemen te bewaken en de negatieve gevolgen van oxidatie te voorkomen. De aanwezigheid van zuurstof in de vrije ruimte van de fles veroorzaakt variatie in organoleptische kenmerken (kleur, smaak, enz.) en kwaliteit. Hierdoor wordt de houdbaarheid van het product verkort.

De meting is gebaseerd op laserspectroscopie. Het maakt gebruik van een bepaalde fysische eigenschap van specifieke moleculen in de gasvormige toestand, dus het vermogen om alleen licht op bepaalde golflengten te absorberen. Dit maakt het mogelijk om snel en nauwkeurig de zuurstofconcentratie en de druk in gesloten containers of flessen te meten. De laserstraal, die op juiste hoogte op de productielijn wordt geplaatst, gaat door de fles in de productvrije headspace. Hierdoot is het mogelijk om de zuurstofconcentratie en -druk op de snelheidslijn te bepalen.

Continue monitoring van het productieproces maakt onmiddellijke interventie mogelijk in geval van inefficiënties, waardoor het foutief bottelen van grote hoeveelheden wijn wordt vermeden, wat de kwaliteit en organoleptische kenmerken aantast.

Meer informatie over dit product?

 1. Oxygen concentration measurement
 2. Internal pressure
 1. Laser spectroscopy based
 2. Non-destructive testing
 3. High reliability
 4. Wizard software for easy set-up
 5. Historical production and pictures storage
 6. Expandable with other inspections
 7. Friendly user interface
 1. Monitor the oxygen concentration in each bottle and the functionality of inerting systems
 2. Guarantee the quality and shelf life of the product
 3. Prevent claims from the market
 4. Consumer satisfaction
 1. PCS 700