Robo Quality Control System

ROBOQCS
Type machine: Glas | Kunststof | Productinspectie

De ROBO-QCS is een innovatief automatisch robotsysteem om de kwaliteit van uw product te controleren. Een enkel platform kan gelijktijdig niet-destructieve inspecties uitvoeren, zoals gewichts- en volumecontrole, correcte dopapplicatie door het meten van het aandraaimoment en de applicatiehoek, de concentratiemeting van gassen in de kopruimte (bijv. CO2, N2, etc.) en microlekkages.

De Robo-QCS kan deze inspecties gelijktijdig uitvoeren door middel van een robotarm die monsters van de productielijn oppikt en ze inspecteert in een automatisch analysestation via niet-destructieve tests. Deze controles zijn wettelijk verplicht of noodzakelijk om interne processen en procedures te optimaliseren en te voldoen. Monsters die voldoen aan de specificaties worden automatisch weer in de lijn ingevoegd. Het is niet nodig om de productiesnelheid van de lijn te veranderen en er is geen tussenkomst van een operator vereist.

De inspectie en kwaliteitscontrole van de monsters worden in realtime uitgevoerd in het automatische analysestation naast de productielijn, dat de handmatige controles op de lijn vervangt.

De gegevens worden automatisch voorzien van een tijdstempel en gecorreleerd met de efficiëntie van de vuller en de juiste werking van de sluitmachine (CP en CPK). Het is mogelijk om onmiddellijk de bovenliggende verpakkingsapparatuur opnieuw te kalibreren in geval van afwijkingen van de specificaties, trends in de loop van de tijd te volgen en doelgericht en punctueel preventief onderhoud te plannen.

Meer informatie over dit product?

 1. Weight and volume control
 2. Checking correct cap application by measuring torque and application angle
 3. Measuring the concentration of gases in the headspace (e.g., CO2, N2, etc.)
 4. Micro leaks detection
 1. Simultaneous and non-destructive analysis
 2. Advanced data analysis
 3. CP and CPK [Capability Process Index]
 4. Automatic and continuative sampling
 5. Pick and place system patent
 6. Date and time reports
 7. Historical production and pictures storage
 8. Friendly user interface
 1. Monitor the product process and optimize the line efficiency
 2. Recalibrating filling valves that do not fill properly
 3. Evaluate the correct application of the cap
 4. Check the filler and the capper at the same time with the immediate possibility of maintenance
 5. Reducing the production loss
 6. No variability due to the operator when making measurements
 1. ROBOQCS